Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: KLUBIKGERBER@UNIQUEONE.PL będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące akcji promocyjnej pod nazwą Klubik Gerber, tj. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym bądź Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 32, oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.